Header Ads

成語動畫廊 - 魚目混珠

魚目混珠 Jyutping: jyu4 muk6 wan6 zyu1


魚 /jyu4/: con cá
目 /muk6/: con mắt
混 /wan6/: pha trộn
珠 /zyu1/: ngọc trai
Giải thích: dùng đồ giả tráo cái thật để lừa gạt người khác. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.