Header Ads

成語動畫廊 - 藍田生玉

藍田生玉 Jyutping: laam4 tin4 saang1 juk6藍田 /laam4 tin4/: Lam Tin (địa danh)
生 /saang1/: sinh
玉 /juk6/: ngọc
Giải thích: người cha có tài giỏi nên con cũng được thừa kế tài năng, tương tự như hổ phụ sinh hổ tử.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.