Header Ads

成語動畫廊 - 千萬買鄰

千萬買鄰 Jyutping: cin1 maan6 maai5 leon4


千 /cin1/: ngàn, nghìn
萬 /maan6/: vạn, mười nghìn
買 /maai5/: mua
鄰 /leon4/: hàng xóm, láng giềng
Giải thích: việc có được người hàng xóm tốt là một điều đáng quý.
cin1 maan6 maai5 leon4

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.