Header Ads

成語動畫廊 - 滄海桑田

滄海桑田 Jyutping: cong1 hoi2 song1 tin4


滄海 /cong1 hoi2/: biển
桑 /song1/: cây dâu
田 /tin4/: đồng ruộng
Giải thích: thời thế luôn biến đổi một cách nhanh chóng. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.