Header Ads

成語動畫廊 - 博士買驢

博士買驢 Jyutping: bok3 si6 maai5 lou4


博士 /bok3 si6/: bác sĩ, giáo sư
買 /maai5/: mua
驢 /lou4/: con lừa
Giải thích: văn chương dài dòng không đề cập đúng vấn đề chính.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.