Header Ads

成語動畫廊 - 殺一警百

殺一警百 Jyutping: saat3 jat1 ging2 baak3


殺 /saat3/: giết
一 /jat1/: một
警 /ging2/: cảnh cáo
百 /baak3/: trăm
Giải thích: chỉ cần trừng phạt một người thì đã có thể cảnh cáo nhiều người khác. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.