Header Ads

成語動畫廊 - 月下老人

月下老人 Jyutping: jyut6 haa5 lou5 jan4

月下老人
月下老人

月 /jyut6/: nguyệt
下 /haa5/: hạ, dưới
老 /lou5/: lão, già
人 /jan4/: nhân, người
Giải thích: Là vị tiên chuyên phụ trách hôn nhân của nhân gian, hoặc để ám chỉ người mai mối. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.