Header Ads

Học từ vựng - cách xưng hô (称呼)

Học từ vựng - cách xưng hô (称呼)我 /ngo5/: tôi
你 /nei5/: bạn
佢  /keoi5/: nó, anh ấy, chị ấy
我哋 /ngo5 dei6/: chúng tôi
你哋 /nei5 dei6/: các bạn
佢哋 /keoi5 dei6/: họ
人哋 /jan4 dei6/: người ta 
cách xưng hô (称呼) 01
阿爸 /aa3 baa4/, 老豆 /lou5 dau6/: ba
阿妈 /aa3 maa1/, 老妈子 /lou5 maa1 zi2/: mẹ
阿嫂 /aa3 sou2/: chị dâu
阿爷/aa3 je4/: ông nội
阿嫲 /aa3 maa4/: bà nội
阿公 /aa3 gung1/: ông ngoại
阿婆 /aa3 po4/: bà ngoại
阿叔 /aa3 suk1/: chú

cách xưng hô (称呼) 02
家姐 /gaa1 ze1/: chị hai
大佬 /daai6 lou2/: anh hai
细佬 /sai3 lou2/: em trai
舅父 /kau5 fu2/: cậu
孙 /syun1/: cháu trai
仔 /zai2/:  con trai
女 /neoi5/: con gái
细路 /sai3 lou6/, 细蚊仔 /sai3 man1 zai2/: nhóc con
臊虾 /sou1 haa1/: em bé, đứa bé
cách xưng hô (称呼) 03
契爷 /kai3 je4/: cha nuôi
契仔 /kai3 zai2/: con trai nuôi
契女 /kai3 neoi5/: con gái nuôi
老细 /lou5 sai3/: ông chủ
事头婆 /si6 tau4 po4/: bà chủ
老嘢 /lou5 je5/: ông già
后生仔 /hau6 saang1 zai2/: anh chàng trẻ
后生女/hau6 saang1 neoi5/: cô gái trẻ
靓仔 /leng3 zai2/: anh soái ca, đẹp trai
靓女 /leng3 neoi5/: cô gái đẹp, người đẹp

cách xưng hô (称呼) 04

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.