Header Ads

成語動畫廊 - 因小失大

因小失大 Jyutping: jan1 siu2 sat1 daai6


因 /jan1/: vì, nguyên nhân
小 /siu2/: nhỏ
失 /sat1/: mất, tổn thất
大 /daai6/: lớn
Giải thích: vì tham lợi ích nhỏ mà phải chịu tổn thất lớn. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.