Header Ads

廣東話俗語 - 大耳窿

大耳窿 Jyutping:daai6 ji5 lung1


大 /daai/: to
耳 /ji5/: tai
窿 /lung1/: lỗ
Giải thích: là tên gọi chung chỉ người cho vay nặng lãi

video 大耳窿

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.