Header Ads

成語動畫廊 - 半途而廢

半途而廢 Jyutping: bun3 tou4 ji4 fai3


半 /bun3/: một nữa
途 /tou4/: con đường
而 /ji4/: và
廢 /fai3/: phế, lãng phí
Giải thích: Sự thiếu kiên nhẫn trong công việc hay bỏ ngang công việc. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.