Header Ads

成語動畫廊 - 南轅北轍

南轅北轍 Jyutping: naam4 jyun4 bak1 cit3


南 /naam4/: hướng Nam
轅 /jyun4/: càng xe ngựa
北 /bak1/: hướng Bắc
轍 /cit3/: dấu vết để lại của bánh xe
Giải thích: hành động và mục đích trái ngược nhau. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.