Header Ads

成語動畫廊 - 畫蛇添足

畫蛇添足 Jyutping: waak6 se4 tim1 zuk1


畫 /waak6/: vẽ
蛇 /se4/: rắn
添 /tim1/: thêm
足 /zuk1/: chân
Giải thích: chỉ người thích làm những việc dư thừa vô ích.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.