Header Ads

廣東話俗語 - 豆腐佬擔梯

豆腐佬擔梯 Jyutping: dau6 fu6 lou2 daam1 tai1
豆腐佬 /dau6 fu6 lou2/: ông bán đậu hũ
擔梯 /daam1 tai1/: vác thang
Giải thích: chỉ người hay lo làm những việc thừa thải vô ích


video 豆腐佬擔梯

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.