Header Ads

成語動畫廊 - 撲朔迷離

撲朔迷離 Jyutping: pok3 sok3 mai4 lei4


撲朔 /pok3 sok3/: u ám, mù mờ
迷離 /mai4 lei4/: mờ nhạt
Giải thích: sự việc lộn xộn phức tạp, khó có thể nhận biết được sự thật. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.