Header Ads

成語動畫廊 - 山雞舞鏡

山雞舞鏡 Jyutping: saan1 gai1 mou5 geng3


山雞 /saan1 gai1/: gà rừng
舞 /mou5/: không, không có
鏡 /geng3/: gương soi
Giải thích: chỉ người tự đắc tự cho mình tài giỏi quá mức.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.