Header Ads

廣東話俗語 - 雞屙尿

雞屙尿 Jyutping: gai1 o1 niu6雞 /gai1/: gà
屙尿 /o1 niu6/: đi tiểu
Giải thích: ý nói một hiện tượng nào đó rất hiếm khi xảy ra.
gai1 o1 niu6


video 雞屙尿

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.