Header Ads

廣東話俗語 - 阿均賣大魚頭 好噏唔噏

阿均賣大魚頭 Jyutping: aa3 gwan1 maai6 daai6 jyu4 tau4
好噏唔噏 Jyutping: hou2 ngap1 m4 ngap1aa3 gwan1 maai6 daai6 jyu4 tau4
hou2 ngap1 m4 ngap1
阿均 /aa3 gwan1/: A Quân
賣大魚頭 /maai6 daai6 jyu4 tau4/: bán đầu cá
噏 /ngap1/: nói (đôi môi chuyển động)
Giải thích: chỉ người nói năng không đúng lúc, lúc nên nói thì không nói còn lúc không nên nói thì lại nói không ngừng. 


video 阿均賣大魚頭

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.