Header Ads

成語動畫廊 - 焦頭爛額

焦頭爛額 Jyutping: ziu1 tau4 laan6 ngaak6焦 /ziu1/: bị đốt cháy
頭 /tau4/: cái đầu
爛 /laan6/: hư tổn
額 /ngaak6/:cái trán
Giải thích: hình dung sự tổn thất quá nghiêm trọng

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.