Header Ads

成語動畫廊 - 覆水難收

覆水難收 Jyutping: fuk1 seoi2 naan4 sau1


覆 /fuk1/: đổ
水 /seoi2/: nước
難 /naan4/: khó
收 /sau1/: thu, nhận
Giải thích: sự việc đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được nữa. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.