Header Ads

成語動畫廊 - 夜郎自大

夜郎自大 Jyutping: je6 long4 zi6 daai6


夜郎 /je6 long4/: Yelang (địa danh)
自 /zi6/: tự, bản thân
大 /daai6/: đại, to
Giải thích: người không biết tự lượng sức mà còn ngạo mạn tự cao tự đại. 
je6 long4 zi6 daai6

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.