Header Ads

成語動畫廊 - 聞雞起舞

聞雞起舞 Jyutping: man4 gai1 hei2 mou5


聞 /man4/: ngửi thấy
雞 /gai1/: con gà
起 /hei2/: thức dậy
舞 /mou5/: múa võ
Giải thích: người có quyết tâm và chí hướng. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.