Header Ads

成語動畫廊 - 虎口餘生

虎口餘生 Jyutping: fu2 hau2 jyu4 sang1


虎 /fu2/: con hổ
口 /hau2/: khẩu, miệng
餘 /jyu4/: dư, thừa
生 /sang1/: sinh, sống
Giải thích: tuy rằng trong lúc nguy hiểm tột cùng nhưng vẫn có thể sống sót tai qua nạn khỏi. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.