Header Ads

成語動畫廊 - 朝三暮四

朝三暮四 Jyutping: ziu1 saam1 mou6 sei3


朝 /ziu1/: buổi sáng
三 /saam1/: số 3
暮 /mou6/: chạng vạng, hoàng hôn
四 /sei3/:  số 4
Giải thích: sử dụng mưu kế để đánh lừa kẻ khác, hoặc cũng có thể chỉ người làm việc không có ý chí kiên định. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.