Header Ads

成語動畫廊 - 望洋興嘆

望洋興嘆 Jyutping: mong6 joeng4 hing1 taan3望 /mong6/: nhìn
洋 /joeng4/: đại dương
興嘆 /hing1 taan3/: thất vọng
Giải thích: Sự thất vọng về bản thân nhỏ bé trước cái to lớn hùng vĩ, hoặc chỉ sự bất lực của bản thân.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.