Header Ads

成語動畫廊 - 因噎廢食

因噎廢食 Jyutping: jan1 jit3 fai3 sik6


因 /jan1/: vì, nguyên nhân
噎 /jit3/: nghẹn, nghẹt thở
廢 /fai3/: phế, lãng phí
食 /sik6/: ăn
Giải thích: vì cứ lo sợ xảy ra sai sót mà làm những việc đáng lẽ nên làm. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.