Header Ads

成語動畫廊 - 臥薪嚐膽

臥薪嚐膽 Jyutping: ngo6 san1 soeng4 daam2


臥 /ngo6/: ngủ
薪 /san1/: củi
嚐 /soeng4/: nếm mùi vị
膽 /daam2/: mật (nội tạng)
Giải thích: rèn luyện trong sự khổ cực để phát huy ý chí và nghị lực.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.