Header Ads

成語動畫廊 - 同心同德

同心同德 Jyutping: tung4 sam1 tung4 dak1


同心 /tung4 sam1/: đồng tâm
德 /dak1/: 
Giải thích: mọi người đồng tâm hợp lực vì một mục đích chung. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.