Header Ads

成語動畫廊 - 此地無銀三百两

此地無銀三百两 Jyutping: ci2 dei6 mou4 ngan4 saam1 baak3 loeng5

此地 /ci2 dei6/:nơi đây
無 /mou4/: không, không có
銀 /ngan4/: ngân lượng
三百两 /saam1 baak3 loeng5/ : 300 lượng bạc
Giải thích: chỉ hành động muốn che giấu sự thật nhưng trái lại hành động đó lại làm lộ ra sự thật muốn che giấu. 

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.