Header Ads

成語動畫廊 - 亡羊補牢

亡羊補牢 Jyutping: mong4 joeng4 bou2 lou4

亡 /mong4/: mất mát
羊 /joeng4/: con dê
補 /bou2/: chắp vá
牢 /lou4/: nhà giam, rào chắn
Giải thích: nếu sau khi xảy ra sự việc tồi tệ mà có thể lập tức cứu vãn tình thế thì vẫn không quá muộn.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.