Header Ads

成語動畫廊 - 乘風破浪

乘風破浪 Jyutping: sing4 fung1 po3 long4

乘 /sing4/: hành (cưỡi lên)
風 /fung1/: gió
破 /po3/: phá vỡ
浪 /long4/: sóng
Giải thích: có ý chí vươn lên không ngại sóng gió.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.