Header Ads

廣東話俗語 - 一物治一物,糯米治木虱

一物治一物,糯米治木虱 Jyutping: jat1 mat6 zi6 jat1 mat6 ,no6 mai5 zi6 muk6 sat1一物 / jat1 mat6 / : một vật
糯米 /no6 mai5/ : nếp
治 /zi6/ : trị
木虱 /muk6 sat1/ : con rận
Giải thích: Mọi sự vật đều có một thứ khác có thể để trị nó


video 一物治一物 糯米治木虱

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.