Header Ads

成語動畫廊 - 前倨後恭

前倨後恭 Jyutping: cin4 geoi3 hau6 gung1 

前 /cin4/: trước
倨 /geoi3/: kiêu ngạo
後 /hau6/: sau
恭 /gung1/: tôn kính
Giải thích: hành vi thấy người có quyền thế thì kính nể còn thấy kẻ yếu hà hiếp.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.