Header Ads

粤语快速入门 - 7 问路和购物

粤语快速入门 - 7 问路和购物

问路和购物 - 问路

问路和购物 - 词汇解析(问路)

问路和购物 - 问路对话及讲解

问路和购物 - 购物

问路和购物 - 词汇解析(购物)

问路和购物 - 购物对话及讲解

Nguồn: wanmen.org

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.