Header Ads

粤语快速入门 - 6 打电话和约会

粤语快速入门 - 6 打电话和约会

打电话和约会 - 打电话

打电话和约会 - 词汇解析(打电话)

打电话和约会 - 打电话对话及讲解

打电话和约会 - 约会

打电话和约会 - 词汇解析(约会)

打电话和约会 - 约会对话及讲解

Nguồn: wanmen.org

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.