Header Ads

我撐廣東話 - 「拍拖」字面上唔係咁解

我撐廣東話 - 「拍拖」字面上唔係咁解

Tôi ủng hộ tiếng Quảng - Tập 4


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.