Header Ads

我撐廣東話 - 為你解答「菠蘿雞」呢個詞語

我撐廣東話 - 為你解答「菠蘿雞」呢個詞語

Tôi ủng hộ tiếng Quảng - Tập 5


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.