Header Ads

我撐廣東話 - 大髀痛?肥妹?茶餐廳術語你識幾多?

我撐廣東話 - 大髀痛?肥妹?茶餐廳術語你識幾多?
Tôi ủng hộ tiếng Quảng - Tập 2


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.