Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Phát âm 6 và 9 (phần 2) (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學(粵語教學)——九聲六調口訣(下集)(點講廣東話)
Học nói tiếng Quảng - Phát âm 6 và 9 (phần 2) (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.