Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Mấy giờ rồi? (giờ giấc) (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學(粵語教學)——宜家幾點呀?(時間)(點講廣東話)
Học nói tiếng Quảng - Mấy giờ rồi? (giờ giấc) (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.