Header Ads

Học nói tiếng Quảng - nói tiếng quảng như thế nào (bản đặc biệt dụ lịch - Macau)

廣東話教學——點講廣東話 (旅遊特別版——澳門站)
Học nói tiếng Quảng - nói tiếng quảng như thế nào (dụ lịch phiên bản đặc biệt - Macau)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.