Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Nói cảm ơn (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學 — 多謝Vs唔該(粵語教學)
Học nói tiếng Quảng - Nói cảm ơn (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youbube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.