Header Ads

Học nói tiếng Quảng - món lẩu đây! (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學(粵語教學)—— 打邊爐喇!(點講廣東話crossover點飲點食Learn Cantonese )

Học nói tiếng Quảng - món lẩu đây! (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.