Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Giao thông: hỏi đường (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學(粵語教學)——交通:問路(點講廣東話)
Học nói tiếng Quảng - Giao thông: hỏi đường (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.