Header Ads

成語動畫廊 - 兩敗俱傷

兩敗俱傷 Jyutping: loeng5 baai6 keoi1 soeng1


兩 /loeng5/: hai (lượng từ)
敗 /baai6/: thua, bại
俱 /keoi1/: cùng nhau
傷 /soeng1/: chấn thương
Giải thích: đối thủ hai bên tranh đấu dẫn đến kết quả là hai bên đều bị tổn thất. 

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.