Header Ads

成語動畫廊 - 囫圇吞棗

囫圇吞棗 Jyutping: fat1 leon4 tan1 zou2

囫圇 /fat1 leon4/: trọn vẹn, nguyên vẹn
吞 /tan1/: nuốt, nuốt chửng
棗  /zou2/: quả táo tàu
Giải thích: học tập chỉ mong mau chóng hoàn thành bài vỡ mà không tìm hiểu rõ nội dung bài học.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.