Header Ads

成語動畫廊 - 東施效顰

東施效顰 Jyutping: dung1 si1 haau6 pan4


東施 //: Đông Thi (tên)
效 //: hiệu ứng, ảnh hưởng
顰 //: nhíu mày (hành động)
Giải thích: người không biết lượng sức mình nhưng hay bắt chước ngươi khác mà dẫn đến hiệu quả trái ngược.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.